AMEX:SPY   SPDR S&P 500 ETF TRUST
בהסתכלות ממרץ 20 ועד הגעת המדד לשיא ניתן לראות את התפלגות הווליום והאזורים בעלי העניין.
אפשר לראות שהשוק חצה את ה POC דרומה ואם לא ייעצר עכשיו (ב DB ) אז בהחלט אפשרי תרחיש של ירידה לאזור ה LVA ומשם תיבחן שוב נחישות הקונים.
עד לשם לא נראה משהו שיבלום את הירידות.
שבוע טוב ושנה טובה