eyal676

מניית STAA ללונג--42.40

לונג
NASDAQ:STAA   STAAR Surgical Company
STAA ממגזר הבריאות,תעשיה-מכשירים רפואיים וציוד.
חברה כירורגית המייצרת ומוכרת עדשות השתלה לעין ומזרקים טעונים מראש לניתוח הקטרט הנפוץ מאד בכל העולם.
קיבלה לפני שבוע אישור לשיווק עדשה מיוחדת לאחר ניתוחי עיניים.
האנליסטים בהמלצת קניה חזקה למניה עם מחיר יעד ממוצע של 49.60 ואף יותר עד 56.00.
טכנית המניה נמצאת במבנה מחירים עולה של 2 שיאים ו 2 שפלים עולים
ובמודל המניפה המדגיש את המומנטום החזק בעליות.
אין באמור לעיל המלצה.
בהצלחה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.