YossiCohen

SWK יוצרת תבנית אי

לונג
NYSE:SWK   Stanley Black & Decker, Inc
המגמה עולה מאוקטובר 2018 לכן אני מרגיש יותר בנוח לקחת עסקה ללונג במקרה הזה.
יש לי קו מגמה עולה ומתנד סטוכסטי שמספק איתות קניה.
תבנית מסוג כזה בדרך כלל מספקת מבלך שורי יפה.

שיהיה בהצלחה לכולם.
אין באמור המלצה או תחליף לייעוץ.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.