dvirher

AMD הישענות וחזרה לשיא הקודם

לונג
NYSE:T   AT&T Inc
צפיות ‎33‎
5
המניה נשענת על קו התמיכה במחיר 30
היסטורית מגיבה לפי השוק ולכן סיכוי טוב לחזרה לעליות לאחר ההישענות
RSI מראה היחלשות של קונים אך עדיין הכיוון הכללי הוא ללונג

תגובות