NYSE:TEVA   Teva Pharmaceutical Industries Limited
צפיות ‎424‎
2
*טבע במהלך עולה חזק ביומיים האחרונים, מגיעה להתנגדות משמעותית מאוד ב10.8 ( תמיכה היסטורית שהפכה להתנגדות)
*פריצה תהווה איתות חיובי חזק מאוד למנייה ואופציה להמשך מהלך עולה עד להתנגדות באזור ה15$
*התהפכות מטה וחוסר יכולת לפרוץ תיתן איתות שלילי למנייה.

אין באמור המלצה!!

NYSE:TEVA

תגובות