NYSE:TEVA   Teva Pharmaceutical Industries Limited
*טבע במהלך עולה חזק ביומיים האחרונים, מגיעה להתנגדות משמעותית מאוד ב10.8 ( תמיכה היסטורית שהפכה להתנגדות)
*פריצה תהווה איתות חיובי חזק מאוד למנייה ואופציה להמשך מהלך עולה עד להתנגדות באזור ה15$
*התהפכות מטה וחוסר יכולת לפרוץ תיתן איתות שלילי למנייה.

אין באמור המלצה!!

TEVA
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.