NYSE:THC   Tenet Healthcare Corporation
צפיות ‎37‎
1
מגיעה מסקטור הבריאות, בפועל מספקת מוצרים ושירותים שונים לבתי חולים.
פונדומנטאל - אין מכפיל ופאג ולמרות ההכנסות של החברה, היא נמצאת בגירעון של 250 מיליון דולר, אמנם יש לה מזומנים וזה לא מצב "בכי רע" מבחינתה אך היות והמניה שלה נמצאת באזור קיצוני זה מספיק על מנת להזיז אותה.
מבחינת תנועת המחיר - לאחר ראלי מרשים, המניה מגיעה לאזורים גבוהים ואמש מייצרת פריצת שווא על סגירת גאפ מה - 6.8.18 לצד מחזורים גבוהים.

* אין באמור המלצה לקנייה או למכירה של נייר הערך.
הפקודה בוטלה: העסקה בוטלה טרם הכניסה בעקבות פריצת הסטופ לוס המקורי.
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg

תגובות