YossiCohen

TPX נראית מעניינת!

לונג
NYSE:TPX   Tempur Sealy International, Inc
מגמה ראשית עולה באופן מובהק
כרגע נמצאים בנקודה שבה התנגדות מהעבר משמשת כתמיכה
התמכות על תחומי פיבו הבריאים ושילוב של רמת 38.2 עם הרמה המעניינת
בפטיש שנוצר נתמך על ממוצע נע 50 בנוסף לקו מגמה עולה מדוייק.
בגרף 4H ניתן לקבל פטיש על רמה זו גם כן.
סטוכסטי מספק איתות קנייה
תזמון מהלך עולה לגמרי אפשרי לדעתי.
בהצלחה לכולם!

אין באמור המלצה או תחליף לייעוץ השקעות
קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/

תגובות