YossiCohen

TPX נראית מעניינת!

לונג
NYSE:TPX   Tempur Sealy International, Inc
מגמה ראשית עולה באופן מובהק
כרגע נמצאים בנקודה שבה התנגדות מהעבר משמשת כתמיכה
התמכות על תחומי פיבו הבריאים ושילוב של רמת 38.2 עם הרמה המעניינת
בפטיש שנוצר נתמך על ממוצע נע 50 בנוסף לקו מגמה עולה מדוייק.
בגרף 4H ניתן לקבל פטיש על רמה זו גם כן.
סטוכסטי מספק איתות קנייה
תזמון מהלך עולה לגמרי אפשרי לדעתי.
בהצלחה לכולם!

אין באמור המלצה או תחליף לייעוץ השקעות

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.