NASDAQ:TRMB   Trimble Inc
מנייה מסקטור הטכנולוגיה
עוסקת במכירה של ציוד אלקטרוני
טכני:
נמצאת בקו מגמה עולה , שברה שיא כל הזמנים לא ממזמן ,
נמצאת על קו מגמה עם נר היפוך במחיר עגול של 52 מה שמחזק את התאוריה שתתמך שם אם ולא תתמך יש לה את ממוצע נע 20 כתמיכה שנייה
ווליום מספק עם אישורים של אינדיקטורים יהווה קניה
דעה אישית בלבד אין באמור המלצה!!

תגובות