BINANCE:TROYUSDT   TROY / TetherUS
אני חושב שזה יעשה קפיצת מדרגה חזקה על ידי הסתכלות על הדפוסים וערכי האינדיקטורים שציינתי בתרשים.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.