eyal676

TSCO-לונג

לונג
NASDAQ:TSCO   Tractor Supply Company
TSCO-חברת אספקת טרקטורים המוכרת גם
סוסים,בעלי מחמד ומוצריהם כולל פריטים הנחוצים לבריאותם
טיפולם וגידולם וכן כלי עבודה בגדי עבודה ומוצרי דשא וגן.
טכני- מגמת עלייה ראשית ברורה במומנטום חזק כשלאחריה
קיבלנו פולבאק מהפסגה שהיווה תיקון 61.8 פיבו בינוני ,כשאנחנו
עדים לתבנית מסחר הנקראת יתד שורית/מעין וודג כשבשבוע האחרון
המחיר יצא מהוודג וביום שישי קיבלנו נר עולה מלא תוך כדי התלכדות
ממוצעים בגוף הנר.
ברצוני להיכנס ללונג מעל ממוצע 50 בתכלת ליעדים המסומנים בגרף
כשהיעד הראשון יהיה סגירת הגאפ הפתוח.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.