Matan_The1

מה טסלה מכינה לנו בדוחות הכספיים

לונג
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
משבר שבבים
מפולת בתחילת שנה
אין רגע דל במניה

יחד עם זאת ניתן לזהות טווח דשדוש מעניין בנייר
אני סבור כי בשלו התנאים לתיקון טכני בנייר ואחריו .... אף אחד לא יכול להתנבא


כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.