eyal676

TSLA-לונג

לונג
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
TSLA-מחיר נוכחי 1070.34
אין צורך להרחיב אודות המניה מבחינה פונדמנטלית
ומבחינה שיווקית אילון מאסק עושה את העבודה על הצד הטוב ביותר.
טכני-גרף W
המניה נמצאת בתנועה בתעלה עולה מ3/20 בה הייתה במחיר 70$-מדהים.
במגמה המינורית ניתן לראות שלאחר שהגענו לחלקה העליון של התעלה ו
ולמחיר 1243.49-שיא כל הזמנים ,קיבלנו פולבאק שנבלם ברמת מחיר 885-900
וסימן את הרמה ששימשה בעבר כהתנגדות כרמת תמיכה/כמו גם תיקון פיבו 0.618
לגל העולה ובנוסף בלימה על 20MA.
בנוסף קיבלנו בשבוע המסחר הקודם נר בולען/מסומן בעיגול על רמת התמיכה.
כרגע אנחנו נמצאים בתוך משולש שפריצתו במחיר 1119.10 תהווה עבורי טריגר
לכניסה ללונג כשיעד 1 יהיה במחיר 1243.45-שיא כל הזמנים וגבוה אחרון.
פריצת שיא כל הזמנים במחזור תומך תהווה עבורי טריגר להוספת כמות
לעבר יעד 2 במחיר 1356.
יעד 3-במחיר 1460.
שתהיה שנה מבורכת ושופעת בהצלחות.
אם אהבתם אשמח לפרגון בלייק.
אין באמור לעיל המלצה.