tony_hirsh

טסלה , גרף 4 שעות - 95% הצלחה בטרייד

tony_hirsh מעודכן   
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
טסלה , גרף 4 שעות, 2 אינדיקטורים צבעוניים נותנים איתותי אמת לקניה ומכירת מניה (ראה גרף)
קניה ו/או מכירה של המניה, יתבצע אך ורק באיתות צבע זהה של האינדיקטורים (ראה קוים אנכיים על הגרף)
בשיטה הזאת מנטרלים את השפעה הסנטימנטלית והפונדמנטלית. והתנהגות שלנו הופכת למכנית צבעונית.
אשמח לקבל תגובתכם.
טוני.
הערה:
הכותרת צריכה להיות - טסלה 1 יום.
חשוב להעתיק ולשנות את הערכים של האינדיקטורים כפי שרשומים בגרף הנ"ל

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.