NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc.
אחרי הירידות בנכס, המניה מבצעת שבירת שווא על רמת התמיכה סביב אזור ה - 320 נק' (אחרי הספליט), מחודש יולי.

יכולה לבדוק את רמת השיא, מאידך היא יכולה גם לחזור בחזרה לתמיכה ולבדוק שם את הרמה באזור ה - 78% / 88% פיבונאצ'י.
לכן, אפשרות רצויה לכניסה היא לאו דווקא ישירות בנכס הבסיס אלא באמצעות כתיבת אופציה ובכך לנצל את התנודתיות הגלומה הגבוהה, או לקנות אופציה מגודרת שמשלבת בין טווחי זמן שונים.

* אין באמור המלצה אלא דעה בלבד.

מתן

אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
www.facebook.com/groups/marubozu/
www.facebook.com/marubozuok/
www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.