tony_hirsh

4 אישורים לקניסה ויציאה מטרייד בגרף יומי

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
ללכת עם הצבעים, לא מתפשרים, פועלים על פי צבעי האידיקטורים בלבד !
המתן/י ל-4 אישורי לכניסה ויציאה מטרייד בגרף יומי
1 נר היקין היישי
2 SMA צבעוני
3 CM_Ultimate MA_FT
4 צבע הנר במחזור
הצלחה מובטחת בקיום 4 הכללים.
בהצלחה.
הערה: בנוסף יש לציין שהגרף מתוחם ב 2 ערוצים מקבילים
1 שנתי והשני יומי.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.