tony_hirsh

טסלה הגיעה לתחתית ? ומאותת טו דה מון ?

NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
לפי האינדקטור- סמוט אקין אשי, טסלה מאותת ללונג?
יש לשים לב להופעת דוג'י כאיתות קניה או מכירה.
האינדיקטור אקין אשי מאשר פעולה. NASDAQ:TSLA NASDAQ:TSLA
הערה: האינדיקטורים הנ"ל עושים עבורנו את כל עבודת הניתוח הטכני.
פשוט... המתינו לאיתות קניה או מכירה. המגמה נותנת לנו חופש מתכנון מהלך השוק.
בהצלחה.....Tony Hirsh
הערה: לונגיסטים ושורטיסטים.......התחילו לחגוג.
הערה: זכור ! לא דוג'י .....לא קונה ולא מוכר !

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.