eyal676

TVIX--לאמיצים

לונג
NASDAQ:TVIX   None
TVIX--סגר אתמול נר יומי מעל ממוצע 200 לראשונה מאז 1/19
פרץ קו מגמה יורד ארוך טווח ונראה כמתבסס מעליו.
ישנו תרחיש של ירידה קודמת לעליה עקב קניות יתר וסטיה ב RSI
זהירות רבה נדרשת כאן כי התנועות הן חדות ואלימות
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.