eyal676

TWTR-לונג

לונג
NYSE:TWTR   TWITTER INC טוויטר
TWTR-שירותי תקשורת/תוכן ומידע באינטרנט
מחיר-62.78
מגמה ראשית עולה.
לאחר שקיבלנו אימפולס עולה-AB-שיצא גם הוא לאחר ירידה
אל מתחת 200MA ,אנחנו מקבלים פולבאק/תיקון שנבלם
במדויק ברמת 0.618 פיבונאצי כשלאחריו ראינו פריצה וסגירה
מעל 200MA.
טריגר כניסה לטרייד יהיה פריצת קו המגמה האלכסוני המשמש
כרגע כהתנגדות במחיר-63.43.
כמו כן קיימת תבנית הרמונית פוטנציאלית AB=CD שתושלם ביעד 3 -82.65.
מתנדים תומכים.
RSI-מעל 50
MFI-בעלייה
MACD-חיובי
יעדים על הגרף.
ג.נ-מחזיק משער 59 ומתכוון לחזק בטריגר.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.