המחירים עשויים לרדת מעט מכאן. אבל אני חושב שזה יעלה שוב. אולי הוא ימשיך בדרכו בלי ליפול. עם זאת, אינדיקטורים טכניים מראים כי הוא עשוי לרדת מעט נמוך יותר.
אם ניתן להשלים את הדפוס אני מצפה שרמות היעד יהיו באותו קצב כמו רמות פיבונאצ'י הדפוס.

הערה: זה לא ייעוץ השקעות.