AMEX:UNG   United States Natural Gas Fund LP
תעודת סל UNG העוקבת אחרי חוזה עתידי גז ארה"ב.
במהלך הרבעון האחרון חוזה הגז חווה ירידות ברמות המחיר בעיקר בגלל היצע גבוה, שהגיע לאחר עליות חדות בנכס אשר נבעו כאפקט של המצב בין רוסיה לאוקראינה... במבט על הגרף ניתן לראות שהמחיר נמצא כרגע ברמה קריטית בגלל כמה סיבות:
1. המחיר נמצא כרגע בסביבת קו מגמה עולה שהחל לרוץ בתחילת 2021
2. המחיר נמצא גם בסביבת אזורי תמיכה חשובים.
3. בזמן שהמחיר יצר שפלים חדשים ב21.10, 6.12 והיום (28.12). אינדיקטור הRSI דווקא יצר שפלים עולים באותם תאריכים בהתאמה. התופעה הזו נקראת RSI divergence וכאשר ה"סטייה" הזאת קוראת בקרבת רמות חשובות, כדאי לייחס לה חשיבות. במקרה הזה, הסטייה נחשבת לשורית. לכן אפשר להניח שבטווח הקצר המחיר עלול לעלות ולהתאים לעסקת סווינג קצרה-בינונית.
כמה אזהרות:
1. מדובר בעסקה בסחורה, במקרים שכאלה הפן הפונדמנטלי משמעותי ומהווה גורם סיכוי אך גם סיכון, אם מתקבלת החלטה להיכנס, יש לשמור על עדכון ולנהל את העסקה לצד התפתחויות פונדמנטליות בסחורה.
2. קשה לזהות עקביות במחזורי המסחר עקב העובדה שמדובר בחוזה עתידי על סחורה. זאת אומרת שלפעמים המחזורים גבוהים מאוד או נמוכים מאוד בירידות ובעליות כאחד או בנפרד. והקורלציה ביניהם מבולבלת מאוד.
3. סטופ לוס.

אכנס לעסקה במידה ואראה נר אישור שמחזיר את המחיר מעל קו המגמה העולה ומאשר שהתבצעה שבירת שווא על הקו.
איעזר במבט על גרף שעתי כדי לראות בצורה יותר ממוקדת על איזה תנועה במחיר הווליום הולך - עליות/ירידות... בהתאם לאן שהווליום הולך אחליט אם להיכנס לעסקה או לא...
לא המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.