TVC:US10Y   איגרות חוב ממשלתיות בארה"ב בתשואה של 10 שנים
1. הפדרל ריזרב העלה את שיעור ההלוואות שלו 11 פעמים מאז מרץ 2022, והשפיע על הצרכנים עם תשואות גבוהות יותר על חיסכון והלוואות.

2. למרות נימה ניצית יותר במהדורה האחרונה, הדאגה העיקרית של הבנק המרכזי היא לשמר את אמינותו נגד האינפלציה, במיוחד לאור עליית מחירי האנרגיה ופעילות כלכלית חזקה.

3. האפשרות של סגירה ממשלתית עלולה להשפיע על הגישה של הפד לנתוני אינפלציה מכריעים להחלטת הריבית שלו בנובמבר, אך פאוול הודיע שהם יטפלו בה במידת הצורך.

4. פאוול הדגיש את החשיבות של החזרת יציבות המחירים כדי למנוע אי ודאות ממושכת ואי יציבות כלכלית הנגרמת כתוצאה מאינפלציה מתמשכת.

5. אמנם נחיתה רכה אפשרית, אבל פאוול לא ראה בכך ציפייה בסיסית, אך הודה בסבירותה.

6. תחזית הפד להפחתת ריבית ב-2024 מונעת יותר מאופטימיות לגבי צמיחה כלכלית מאשר דאגות לגבי אינפלציה עיקשת.

7. הפד נשאר זהיר לגבי האינפלציה וצריך לראות התקדמות נוספת לפני שיגיע למסקנה שהוא בכיוון הנכון.

8. האינפלציה נותרה מעל היעד של 2%, ופאוול הדגיש כי יש עוד דרך ארוכה לעבור להשגת אינפלציה מתמשכת של 2%.

9. הפד מחויב ליעד האינפלציה של 2% שלו, ופאוול חזר על מחויבות זו.
כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.