UZI_COHEN

רפורמה משפטית, האומנם?- דולר שקל לאן פנינו

FOREXCOM:USDILS   דולר אמריקאי / שקל ישראלי
שלום לכולם
כישראלים אנו צריכים להיות מודעים להתפתחות של המטבע שלנו ביחס לעולם, דהיינו ארה"ב.
בהמשך למעקב על הצמד הנל, אנו יכולים לראות - ( ניתן לראות קישור לרעיון המקורי -סרטון קצר בתחתית הרעיון הנוכחי).
א. מבחינת הרעיון הכללי הצמד אכן כיבד את אזור המפתח שלנו -מבחינת מסחר תוך יומי-סווינג, סוחרים שסחרו את הלונג-עסקאות מדהימות .
ב. המחיר נכשל מלייצר שיא חדש-כלומר התנהגות של מוכרים נצפתה בתקופה האחרונה.
ג.אנו עדים עדיין לתיקון מורכב-כלומר-העובדה שלא סופק שיא חדש-מעידה שעדיין השוק אוגר הוראות לשם יצירת נזילות בטווח הארוך-שכן הכיוון עדיין חיובי, אם כי הכישלון לייצר מומנט המשכי מעידה על התנהגות דובית.
ד.בשלב הזה ניתן לראות כי המחיר שוב-נבלם על אזור מפתח שאותו תיארנו ברעיונות האחרונים ומנסה לייצר מומנט שורי המשכי.

באופן כללי-הרעיון המקורי, עדיין עומד איתן כל עוד האזור שציינו אינו נפרץ.
מבחינה פנדומנטלית- אנו יכולים לראות כיצד חוסר ודאות מתיישבת עם הגרף-
-אנו עדים לחוסר איזון פוליטי, רפורמה שעשויה להגיע ויוצרת "בלאגן " ואי ודאות מבחינת המשקיעים, התמונה מתבטאת בגרף, השקל נחלש, הדולר מתחזק.
בנוסף-אם ניקח ונשקלל את הריביות ונשווה ביניהם הרי שריבית בארהב מקנה הרבה יותר מאשר ריבית בישראל.
כמובן ישנם סיבות נוספות אך הדברים משתקפים בגרף בצורה מדהימה.
הצפי הוא ליצירת שיא חדש בטווח הארוך, כל עוד המחיר מכבד את האזור שאנו ציינו.
ממליץ לצפות בסקירה-על הצמד בסרטון מטה.
דעתי האישית.
בהצלחה לכולם!

האתר שלנו:
uzfxcryptopage.ravpage.co.il/uz-fx-crypto

ערוץ הטלגרם :
t.me/Uziasaftradingideas
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.