eyal676

נפט-תרחישים;לונג/שורט

TVC:USOIL   CFDs on WTI Crude Oil
נפט-גרף H4 אפשרויות ויעדים.
כרגע אנו רואים בגרף שהמחיר פרץ רמת דשדוש בת 10 ימים
וקו צוואר בתבנית ראש וכתפיים.
מה אני לא אוהב פה?
1-כתף ימין לא ''מבושלת'' מספיק
2-סטייה דובית במתנד הRSI מרמזת אולי על ירידה קודמת לעליה.
תרחיש שורט--שבירת רמה 28.43 שנפרצה ,לכיוון מטה ,בדיקתה כהתנגדות
והמשך שורט לכיוון תחתית הדשדוש/קו מגמה עולה ב 24.41 ואז המתנה לפרייס אקשן
לכניסה מחודשת ללונג.
או;המשך ירידה לרמות 19.91-20.91 התבססות על הרמה וכניסה ללונג בפרייס אקשן מתאים.
תרחיש לונג--המשך עליה ישירה של המחיר מעלה- אולי תיקונון קטן לאיוורור מתנד ה RSI
ליעדים 35 ואחכ 40 .
אם למדתם משהו ונהניתם תנו לי בלייק.
אין באמור לעיל המלצה.
הערה: מחיר 32.45 עליה יפה בהתאם לתרחיש הלונג

תגובות

התחזית שלך החל מהשער 11.7 עד 29.7 הייתה מדוייקת ב 100%
מכאן והלאה אעקוב ואפעל בהתאם .
תודה
והמשך יום נעים
השב