liormeitar

אפשרות פריצה של ויזה

לונג
NYSE:V   Visa Inc
צפיות ‎82‎
3
אהלן כפי שנראה בניתוח ויזה מגיעה לקו מגמה יורד שלוחץ עליה גם היום.
במידה ותפרוץ אותו למעלה לדעתי צפויה עלות גם מעל קו ההתנגדות.