YossiCohen

מניית ויזה בנקודה מעניינת

לונג
NYSE:V   Visa Inc
מניית ויזה במגמה עולה שנים ארוכות. גרף המניה שלה יציב ונוח לעבודה (עבורי בכל אופן).
מגמה ראשית עולה
תיקון בתחומי פיבו בריאים
תבנית היפוך על אזור תמיכה ששימש בעבר התנגדות
היתמכות על ממוצע נע 100
נגיעה ברצועת בולי תחתונה.

תרחיש טכני מעניין ללא ספק.

בהצלחה לכולם.

לא המלצה

קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/