Omri_Chen1988

חיפוש הזדמנות השקעה אטרקטיבית מתחום הפיננסים - חלק א'

Visa (NYSE:V)  
NYSE:V   Visa
בניתוח הבא אציג את הראציונל בחיפוש הזדמנויות השקעה אטרקטיביות מתחום הפיננסים ואבדוק את האטרקטיביות של חברה ויזה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.