eyal676

V-לפני פריצה?

לונג
NYSE:V   Visa Inc
V-פיננסים/אשראי
198.77
סקטור הבנקים/פיננסים עדיין בפיגור לעומת השוק
ולא מפגין חוזק כמצופה.
V-מפגרת אחרי PYPL שכבר עשתה תנועה חזקה למעלה.
טכני-תבנית מגאפון עם פוטנציאל אדיר לאפסייד.
לאחר יציאה מהתעלה העולה המחיר נכנס
לתנועה צידית/איסוף לפני פריצה חזקה לדעתי.
מזכיר את הדשדוש שהיה במניית AMD לפני הפריצה הגדולה.
יעדים מסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.