Yamit2000

שוקלת להתחתן איתה ליותר מכמה ימים VCEL ללונג פליי, לא לאכזב💚

לונג
Yamit2000 מעודכן   
NASDAQ:VCEL   Vericel Corporation
וריסל VCEL - מענף הרפואה, מתעשיית מעבדות מחקר ופיתוח.
מובילה בטיפולים מתקדמים בתחום רפואת הספורט ושווקי הטיפול בכוויות קשות, היא דיווחה בשבוע שעבר על תוצאות כספיות מעולות ברבעון הרביעי וגם נתנה כיוונים פיננסיום לשנת 2021.

הנקודות העיקריות הפיננסיות לרבעון הרביעי 2020:
🔸 סך ההכנסות נטו עלה ב -15% ל -45.2 מיליון דולר, לעומת 39.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019
🔸 נכון לסוף דצמבר 2020 היו לחברה 100 מיליון דולר במזומן ובהשקעות, לעומת 79 מיליון דולר לדצמבר 2019 וללא חוב.

הכוונה פיננסית לשנת 2012:
🔸 סך ההכנסות נטו לשנת 2021 צפוי לגדול בין 30% -32% מ -161 מיליון דולר ל -164 מיליון דולר
🔸 הרווח הגולמי צפוי להיות 70-71%
🔸 מרווח ה- EBITDA המתואם צפוי להיות 21% עד 23%
🔸 דיווחה על רווח נקי חיובי לראשונה בשנת 2020, והכנסותיה ככל הנראה יגדלו באופן משמעותי במהלך השנה הבאה.
לסיכום, ההנהלה צופה שסך ההכנסות השנתיות שלה יגדל השנה, הערכת עליה של כ -30%, כלומר היא עשויה להגיע כאמור ל -164 מיליון דולר בסוף דצמבר. אין לחברה חוב ויש לה בסביבות 100 מיליון דולר במזומן. נשמע מעולה.

בנוסף, לגבי תרופת NexoBrid:
🔸 החברה מצפה לשמוע מה FDA על הטיפול ב NexoBri שכבר הוכחה כבטוחה ויעילה בניסויים קליניים בשלב 3, ולכן היא מתקרבת לשלבים האחרונים לפני שהיא מקבלת את האישור רגולטורי בארה"ב - זה משהו שכבר מורשה באיחוד האירופי. כלומר, לחברה יכול להיות זרם הכנסות חדש עד סוף השנה מתרופה זו.
(אם כי לדברי החברה - יש לקחת בחשבון שהתפתחויות בנושא המגיפה עשויות להשפיע על זמני התגובה של ה- FDA להגשות רגולטוריות, על יכולתה לפקח על הניסויים הקליניים , לערוך ביקורות וכו' דבר שעלול לגרום לעיכוב משמעותי של לוחות הזמנים ולהשפיע באופן כולל על מצבה הכספי של החברה, תזרימי המזומנים וכו'.

טכנית,
בבדיקה וחיפוש אינדיקטורים טכניים תומכים התמונה פחות תומכת או בשלה מספיק ומצביעים בעיקר על סימני התחלה למוצע ברעיון זה..אך רובם גם ככה עוקבי מגמה, כך שצריך לעקוב.
🔸 יצאה לתיקון ונתמכת בפיבונאצ'י 0.5 – הציפיה היא שתמשיך להראות סימני תמיכה ברמה זו והמשך תנועה מעלה לצד כניסת מחזורי מסחר ורוח גבית מהשוק.
🔸 נסחרת כעת מתחת לממוצע אקספוננציונאלי 20 אך סגרה מעל 50.(ממוצע נע פשוט 200 רחוק מטה)
🔸 סימנה נר פטיש לאחר התיקון, דבר שעשוי לאותת על המשך עליות -לאחר נר נוסף לאישור!
🔸 התנגדות היסטורית סביב רמת 52-54 שבאו לידי ביטוי גם בתנועת המחיר במהלך העולה האחרון שלה
🔸 רצועות בולינג'ר – פרצה את הרצועה התחתונה אך מכוונת לחזור לטווח המסחר שבין הרצועות.
לתשומת לב, תנודתית מאד, כניסה עם כמות חלקית...

עוקבת ומתכוונת לתזמן כניסה מעל 43.5 (גבוה של הבר הקודם) ולאחר נר אישור תוך שימת לב למחזורי המסחר בעיקר (רוח גבית מהשוק תמיד יכולה לעזור)
כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
הערה:
גאפ אפ בעודנו בתוך העיסקה, וריסל עלתה 13+% היום עקב כניסתה נלמדד S&P SmallCap 600

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.