BINANCE:VTHOUSDT   VTHO / TetherUS

למרות שמדובר במבט כלפי מטה, יש בו למעשה נתונים הדומים לצבירה אופקית. אם מסתכלים על נתוני adx , זה מראה שמגמת הירידה למעשה נגמרה.

אך עדיין יש צורך לשים את SL מתחת לערוץ
אנו יכולים לקבוע את נקודות tp היעד על פי תבנית Gartley שנוצרה בעבר
התבנית צריכה להתחיל את התנועה כלפי מעלה ב- fib 1.27. אם הוא ימשיך לרדת, הוא יעלה לרמה של 1,618 רמות.

כאשר הוא עולה ממחירו הנוכחי לרמת יעד 3, הוא יכול לקבל תשואה ממוצעת של 51% על הרווח.
הערה: זה לא ייעוץ השקעות.