danielavital

wec תעלה יורדת

שורט
NYSE:WEC   WEC Energy Group, Inc
סימבול WEC
מגמה ראשית : עולה
מגמה משנית : יורדת
מגמה מינורית : יורדת
אינדיקטורים שלילים
המניה נמצאת בתוך תבנית תעלה יורדת
ממוצעים מעל המניה
לקיחת רווח בקצה התעלה התחתונה
אין באמור המלצה!

תגובות