NYSE:WFC   Wells Fargo & Company
WFC-וולס פארגו-24.04
סקטור שירותים פיננסיים/בנקים
מספקת שירותים פיננסיים בתחום הבנקאות
קיבלו השבוע העלאת דירוג מאנליסט של ענקית הבנקאות WOLFE .
14.7--דוחות
טכני-2 תרחישים אפשריים לפנינו
1-פריצה/יציאה מהוודג הנופל ליעדי הרווח המסומנים,למעשה שידור חוזר
של הוודג הנופל שלפניו.
2-ירידה נוספת של המחיר לדאבל בוטם/יצירת נמוך נמוך יותר עם סטייה
שורית ב RSI כמו בפעם הקודמת ובוםםם למעלה.
בגרף-שימו לב לפוטנציאל בניית כתף ימין בתבנית ראש וכתפיים/תבנית
היפוך מגמה משורט ללונג,עם יעד תבנית 45.95.
מעקב נעים.
אין באמור לעיל המלצה.