YossiCohen

WGO מספקת תרחיש טכני מעניין

לונג
NYSE:WGO   Winnebago Industries, Inc.
מעבר למגמה הראשית שעולה
ניתן להבחין בהתמכות על רמה קריטית
נוצר נר פטיש שסוגר גבוהה יותר מהיום הקודם
בנוסף ניתן לראות סרגל פיבונאצ'י בתחום הבריא.
בהצלחה לכולם!

לא המלצה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.