YossiCohen

WGO מספקת תרחיש טכני מעניין

לונג
NYSE:WGO   Winnebago Industries, Inc
מעבר למגמה הראשית שעולה
ניתן להבחין בהתמכות על רמה קריטית
נוצר נר פטיש שסוגר גבוהה יותר מהיום הקודם
בנוסף ניתן לראות סרגל פיבונאצ'י בתחום הבריא.
בהצלחה לכולם!

לא המלצה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.