alexdolev

WHR המשך מהלך לקו ההתנגדות הבא

לונג
NYSE:WHR   Whirlpool Corporation
צפיות ‎26‎
3
התחזקות צד הקונים ועליה הדרגתית מראים על מגמה בריאה כלפי מעלה והמשך עליות.
כרגע לאחר שבירת קו התנגדות קרוב והמשך מהלך כלפי מעלה.

תגובות