stockbrothers5

BIG Buy Back - WISH

לונג
NASDAQ:WISH   None
מניית - wish עניינה אותי להמשך דרכה.
לאחר מידע פונדמנטלי חיובי אשר עודכן לאחרונה:

אחת מפלטפורמות המסחר האלקטרוני הנייד הגדולות בעולם, הודיעה כי מועצת המנהלים שלה.
אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות עם הרשאה לרכישה חוזרת של עד 50 מיליון דולר במניות של מניות רגילות מסוג A.

"אנו מאמינים שהסביבה המאקרו-כלכלית הנוכחית וחוזק המאזן שלנו מהווים הזדמנות רכישה אטרקטיבית עבור המניות שלנו. תוכנית רכישה חוזרת של מניות ממחישה את האמון של הדירקטוריון וההנהלה בעתיד העסק שלנו ואת המחויבות שלנו ליצירת בר-קיימא לטווח ארוך. ערך עבור בעלי המניות שלנו", אמרה ויויאן ליו, סמנכ"לית הכספים ומנהלת התפעול של Wish. "אנו מאמינים שהשוק הנוכחי אינו משקף את הערך לטווח ארוך של מניות המניות שלנו ואנו מאמינים שתוכנית רכישה חוזרת של מניות זו תתמוך במאמצים שלנו לפתוח את הערך וההזדמנות לטווח ארוך שאנו רואים קדימה."

האופן, העיתוי והסכום של כל רכישה יתבססו על הערכה של תנאים עסקיים, כלכליים ושוקיים, דרישות תאגיד ורגולטורי, מחירי מניות רווחים ושיקולים אחרים. Wish רשאית לרכוש מחדש מניות של מניות רגילות מסוג A מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, בעסקאות פרטיות, או באמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכניות מסחר, כל אחת בהתאם לחוקי ניירות הערך החלים והגבלות אחרות. תוכנית הרכישה החוזרת תיכנס לתוקף עד ה-31 בדצמבר 2023, והיא עשויה להיות מושעה, להפסקה או לשנותה בכל עת מכל סיבה שהיא, והיא אינה מחייבת את החברה לרכוש מספר מסוים של מניות.

בנוסף - wish נמצאת ברשימת המובילות לאופציות פקיעה (calls) הקרובות לפקוע, זה נתון מעולה נוסף.

מבחינה טכנית:


יש לנו גאפ לסגור מטה (נפתח לאחרונה) הוא החשש שיש כאן בניסיון עם wish , מהסיבה הזאת אעדיף להמתין לניסיון לסגירת הגאפ לפני שאבחר לבצע כניסה כאן - אך מומלץ להישאר מעודכנים ולקחת את העסקה במידה ונקבל כאן המשכיות.
בנוסף - מדובר בחברה שנסחרה בשיאה ב-1000$ , המחיר הנוכחי הוא 8.30$ (זה לא אומר שזה מחזק קנייהב אופן חד משמעי) ממש לא, זה אומר שביקרנו במחירים בפער גבוהים מהנק׳ הנוכחית והחברה מסוגלת להתעלות על המצב הנוכחי בפאן הטכני במידה ואכן תצליח להתאזן .

משתלם לשים עין - בהצלחה רבה ושבוע נהדר

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.