YossiCohen

WMT בהזדמנות נוספת

לונג
NYSE:WMT   Walmart Inc
שימו לב לתרחיש הטכני שקורה כאן.
מתקבל נר מסוג פטיש שסוגר גבוהה מהיום הקודם.
הנר מגיע על רמה קריטית מהעבר- ניתן לראות על הגרף.
התיקון נעצר לכאורה על רמת פיבונאצ'י בתחום הבריא.
שילוב של ממוצע נע 50 ונקודת מכירות יתר במתנד הסטוכסטי.
מאמין שניתן לתזמן מהלך עולה.
בהצלחה!

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.