igorprc

ניתוח גרף שבועי בזהב האהוב על כולם.

לונג
FOREXCOM:XAUUSD   זהב / דולר אמריקאי
אז אפשר ליראות שבאמת השבוע שחלף ראינו עזור תמיכה ברור ברמה המסומנת , זהב התעלם מאזור התמיכה שסומן זמן רב ונראה שהתחיל להגיב לו . לכן זה אזור לקניה במידה והיום הראשון של המסחר לא ישבור את מחיר התמיכה .