Butterfly_effects

XLF תיקון מעלה והמשך מגמה מטה?!

AMEX:XLF   SPDR Select Sector Fund - Financial
אנו רואים תבנית גלי אליוט שמסתיימת בנקודה E ומכאן יתחיל תיקון ABC.
תיקון יגיע כנראה לבחון התנגדות באיזור 32.5 ולסגור גאפ וניתן לראות במתנד הווילום כי מתחיל להיות חיתוך מגמה (ירוק עומד לחתוך כתום) ביחד עם סטייה להמשך מגמה שלילית (שורט ריוורסל). עדין אין אישור בנרות אבל אין ספק כי כל עלייה למעלה תייצר סטייה חריפה יותר.
פריצת ההתנגדותב 32.5 ובחינתה בשנית יאותתו כי הקונים חזקים ונראה מגמה לעבר התנגדות באיזור 33.3 ולאחריו תנועה מהירה לאיזור 34.5
עסקה פעילה: שורט הושג בחזרה לנקודת הפריצה לבחון האם הקונים חזקים

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.