DavidRah

XNET גרף יומי רעיון מסחר

לונג
NASDAQ:XNET   Xunlei Limited
צפיות ‎74‎
3
בהמשך לגרף השבועי מצורף גרף יומי חתיך בלי אחריות של XNET

הנחת המוצא היא שהמגמה הראשית התחלפה ומצאנו תחתית ב 7.34$ . לאור כך, אנחנו מתחילים גל 3 (גרף שבועי) שיעדו 46$.
המיקום הנוכחי שלנו הוא בתוך ספירה של 5 גלים ואנחנו בגל (1) שלה ובתוכה בגל iii
גל ii הסתיים בשפל עולה שנקבע בשער של 8.38$ וכעת אנו בגל iii עם יעד ראשוני אפשרי של 15$ לפחות. שימו לב להרחבות הפוטנציאליות במידה והגל יהיה מורחב.
התנועה של המניה תתקדם ככל שיתקדם מחיר הביטקוין לטעמי.

סטופ אפשר למקם בשער של 8.28$ מעט מתחת לשפל האחרון או למשוך אותו מעט יותר מטה ולרווח את העסקה במקרה של תנודה קיצונית ואז הסטופ ימוקם מתחת לנמוך במחיר של 7.24$ לערך.

יחס סיכוי סיכון יפה מאוד וניתן יהיה להגדיל את הכמות לתוך העליות למשל מעל 10$

איננ ממליץ דבר - זהו רק רעיון מסחר.

אני מתכנן להיכנס לעסקה הזאת.

בהצלחה

דויד