על אף החקירות המתנהלות מול החברה, הצפי הוא שXRP ימשיך למעלה. השקפה כהשקעה.