eyal676

YOLO-קנאביס UP

לונג
AMEX:YOLO   AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO-לונג
E.T.F- קנאביס...ת.ס פעילה שאינה עוקבת אחרי מדד
אלא על ידי השקעה בניירות ערך מקומיים של קנאביס.
השקעה לטווח ארוך/שנה.
התעודה תרכב על גל הליגליזציה הצפויה בענף בעידן ביידן.
טכני-המחיר פרץ תעלה עולה ומראה סימנים של התבססות מעליה
והמשכיות מעלה תוך כדי יצירת מודל הדגל ללונג.
כניסה ללונג בפריצת הגבוה ב- 17.28.
יעדים מסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.