eyal676

YOLO-קנאביס UP

לונג
AMEX:YOLO   AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO-לונג
E.T.F- קנאביס...ת.ס פעילה שאינה עוקבת אחרי מדד
אלא על ידי השקעה בניירות ערך מקומיים של קנאביס.
השקעה לטווח ארוך/שנה.
התעודה תרכב על גל הליגליזציה הצפויה בענף בעידן ביידן.
טכני-המחיר פרץ תעלה עולה ומראה סימנים של התבססות מעליה
והמשכיות מעלה תוך כדי יצירת מודל הדגל ללונג.
כניסה ללונג בפריצת הגבוה ב- 17.28.
יעדים מסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

תגובות