YossiCohen

ZTS לפני פריצה

NYSE:ZTS   Zoetis Inc
מגמה ראשית עולה באופן עקבי כבר המון זמן
מתקבל נר מסוג פטיש על נקודה מעניינת
רמת תמיכה שהייתה בעבר התנגדות
תמיכה על מתנד ה-VWAP וממוצע נע 20

בהצלחה לכולם

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.