YossiCohen

ZTS לפני פריצה

NYSE:ZTS   Zoetis Inc.
מגמה ראשית עולה באופן עקבי כבר המון זמן
מתקבל נר מסוג פטיש על נקודה מעניינת
רמת תמיכה שהייתה בעבר התנגדות
תמיכה על מתנד ה-VWAP וממוצע נע 20

בהצלחה לכולם

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.