תחזיות וניתוחים

דגל

דגל יכול לשמש כתבנית כניסה להמשך מגמה מבוססת. התבנית מתרחשת בדרך כלל לאחר מהלך מגמתי חזק שיכול להכיל גאפים (מהלך זה ידוע כתורן או עמוד הדגל) בו הדגל מייצג תקופה קצרה של חוסר החלטיות. התבנית בדרך כלל נוצרת בנקודת האמצע של התנופה המלאה ומבסס את המהלך הקודם. המחיר מכיל 2 קווי מגמה מקבילים שנמצאים קרוב זה לזה ומשופעים כנגד התורן.

דגלים שוורים יכולים להיווצר לאחר מגמת עליה, דגלים דוביים יכולים להיווצר לאחר מגמת ירידה. התבנית הושלמה כאשר המחיר פורץ את קווי המגמה המכילים לכיוון המגמה העיקרית, ובשלב זה הוא ככל הנראה ימשיך את המהלך. סוחרים שמרנים עשויים לחפש אישור נוסף להמשך המגמה. ניתן להעריך את היעד באמצעות טכניקת מדידת אורך התורן והארכתו לכיוון הפריצה. רמת עצירה נפוצה נמצאת ממש מחוץ לדגל בצד הנגדי של הפריצה.