תחזיות וניתוחים

דגלון

דגלון יכול לשמש כתבנית כניסה להמשך המגמה. ההיווצרות מתרחשת בדרך כלל לאחר תנועת מחיר חדה שיכולה להכיל גאפים (המכונה התורן של הדגלון), כאשר הדגלון מייצג תקופה של חוסר החלטיות באמצע המהלך המלא, ומתכנס ליד הרגל הקודמת. משולש סימטרי קטן מכיל את המחיר אשר מתחיל רחב ומתכנס לנקודה צרה כאשר התבנית מתפתחת.
 
דגלים שוריים יכולים להיווצר לאחר מגמת עלייה, דגלים דוביים יכולים להיווצר לאחר מגמת ירידה. התבנית הושלמה כאשר המחיר פורץ מהמשולש לכיוון המגמה הקודמת, ובנקודה זו הוא צפוי להמשיך בכיוון זה. סוחרים שמרנים עשויים לחפש אישור נוסף להמשך המגמה. ניתן לאמוד את היעד באמצעות הטכניקה של מדידת אורך התורן והרחבתו עם כיוון הפריצה. רמת עצירה משותפת היא ממש מחוץ לדגלון בצד הנגדי של הפריצה. אין להתבלבל בין דגלים לבין triangles שהנם תבניות מחיר שונות.