תחזיות וניתוחים

משולש

תבנית המשולש מכונה תבנית דו צדדית, כלומר לאחר הפריצה המגמה יכולה להמשיך או להתהפך. בעיקרון ישנם 3 סוגים של משולשים וכולם מצביעים על כך שהמחיר נמצא בהתבססות: סימטרי (המחיר מכיל 2 קווי מגמה מתכנסים עם שיפוע דומה), עולה (המחיר מכיל קו מגמה אופקי הפועל כהתנגדות וקו מגמה עולה הפועל כתמיכה) ויורד (המחיר מכיל קו מגמה אופקי הפועל כתמיכה וקו מגמה יורד הפועל כהתנגדות).

ככל שהמחיר מתקרב לקצה הציר (שבו קווי המגמה מתכנסים), כך גדל הסיכוי לפריצה. תבנית המשולש תושלם כאשר המחיר פורץ ממנה, לאחד משני הכיוונים. סוחרים שמרנים עשויים לחפש אישור נוסף. ניתן להעריך את היעד על ידי מדידת גובה החלק האחורי של המשולש והרחבתו לכיוון הפריצה. רמת עצירה נפוצה נמצאת ממש מחוץ למשולש.