Eit_

מעקב אחר JPM

NYSE:JPM   JP Morgan Chase & Co
צפיות ‎23‎
0
ניתן לראות בגרף שהמניה יוצרת תבנית ברורה של משולש מתכנס, פריצה של המשולש כלפי מעלה או מטה יכולה להביא ליעדים הבאים:
פריצה כלפי מעלה: 168 בטווח הקצר ו180 בטווח הארוך יותר.
פריצה כלפי מטה: ירידה איטית עד איזורי ה148-150.
(היעדים מסומנים בגרף בצבע אדום).
הניתוח הוא טכני בלבד ולא מהווה המלצה.