Eit_

מעקב אחר JPM

NYSE:JPM   JP Morgan Chase & Co.
ניתן לראות בגרף שהמניה יוצרת תבנית ברורה של משולש מתכנס, פריצה של המשולש כלפי מעלה או מטה יכולה להביא ליעדים הבאים:
פריצה כלפי מעלה: 168 בטווח הקצר ו180 בטווח הארוך יותר.
פריצה כלפי מטה: ירידה איטית עד איזורי ה148-150.
(היעדים מסומנים בגרף בצבע אדום).
הניתוח הוא טכני בלבד ולא מהווה המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.