Switch to the #1 US forex broker and earn up to $10,000* Terms ApplyAD התחל לסחור

ראה את המטבעות הצולבים הנסחרים ביותר שמוצגים על ידי פופולריות ואזורים. החלף בין המחירים ובין מצב מפת-חום כדי לראות את העדכונים האחרונים במחיר יחד עם המטבעות החזקים והחלשים ביותר. הטבלה מאפשרת לך להשוות בין שיעורי החליפין של המטבעות הפופולריים ביותר ברחבי העולם.