מגזרי שוק המניות — ‎הרפובליקה הצ'כית‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.
סקטור
שווי שוק
אחוז תשואה דיבידנד (כפי שצוין)
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
תעשיות
מניות‏
מינרלים אנרגיה6.049 T CZK4.40%+14.13%2323
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.379 T CZK3.35%+0.79%944
תקשורת3.022 T CZK3.20%−0.72%8311
פיננסי2.779 T CZK4.79%+0.99%18.81 K512
כלי עזר1.92 T CZK4.25%+0.51%17.679 K16
טכנולוגיה אלקטרונית556.552 B CZK3.20%−4.97%3.538 K48
שירותי טכנולוגיה375.122 B CZK1.93%+0.17%12923
מינרלים שאינם אנרגיה368.468 B CZK1.99%−0.61%2033
בני קיימא לצרכן189.775 B CZK2.61%+0.02%4733
שירותי פרסום13.32 B CZK−0.00%10 K12
שרותים לצרכן6.518 B CZK0.00%33822
מסחר קמעונאי547.473 M CZK−1.95%2.986 K22
הפקת ייצור409.6 M CZK4.42%−0.62%411
תעשיות תהליכים11