מגזרי שוק המניות — ‎מצרים‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
4.586B9.91-3.31%364.978K14
25.272B6.75-1.13%682.462K22
11.172B7.15-2.17%1.062M26
42.642B9.96-0.15%479.948K513
19.157B2.85-3.39%367.132K412
7.689B6.44-5.57%4.602M49
4.520B4.29-0.86%855.620K11
269.411B3.56-0.97%2.721M975
19.062B2.29-0.95%1.069M26
13.737B4.43-1.92%60.040K212
20.314B10.03-5.80%390.271K313
720.757M2.080.36%156.374K13
36.059B4.99-0.41%886.056K315
74.484B5.81-3.12%690.088K739
17.914B0.16-2.63%4.318M511
2.522B4.76-5.93%9.638K34
42.674B0.43-4.02%7.635M26
13.878B10.28-2.36%182.266K24
1.494B4.82-1.58%28.636K11
טען עוד