תעשיות שוק המניות — ‎פינלנד‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
43.923M3.42-0.48%647שירותי פרסום2
584.964M5.151.93%33.017Kתעשיות תהליכים3
498.555M3.74%882.745Kהוֹבָלָה1
353.474M3.681.75%51.107Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
326.569M1.21%428.124Kמסחר קמעונאי1
%הפקת ייצור1
1.368B5.562.00%699.757Kבני קיימא לצרכן1
1.112B4.972.14%38.738Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
246.455M0.16%124.780Kטכנולוגיית בריאות1
21.545B5.282.59%1.139Mהפקת ייצור3
1.738B5.112.16%102.976Kתעשיות תהליכים1
24.395B3.902.41%671.644Kתעשיות תהליכים4
657.267M8.591.36%223.741Kמסחר קמעונאי1
12.232B8.284.79%2.938Mכלי עזר1
20.857M2.58-1.69%74הפקת ייצור1
101.738M1.010.23%9.800Kטכנולוגיה אלקטרונית3
2.624B1.133.54%31.337Kטכנולוגיה אלקטרונית4
732.296M1.681.48%14.403Kטכנולוגיה אלקטרונית3
408.794M6.221.77%174.432Kמסחר קמעונאי1
261.994M4.283.85%90.371Kבני קיימא לצרכן1
2.096B1.872.09%35.026Kשירותים תעשייתיים8
125.000M0.00%1.545Kפיננסי1
487.469M5.784.26%114.289Kפיננסי4
503.530M4.770.48%5.343Kשירותי פרסום1
251.608M7.050.34%7.516Kשירותי הפצה1
15.021B5.652.82%334.295Kמסחר קמעונאי2
38.177M0.840.64%2.878Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
159.207M4.011.64%28.061Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
36.086M1.57%2.460Kמינרלים שאינם אנרגיה1
68.372M0.00-3.27%12.553Kבני קיימא לצרכן1
86.154M5.74-0.52%5.493Kבני קיימא לצרכן2
1.254B3.36-0.07%35.735Kשירותי בריאות2
213.408M1.65%224שרותים לצרכן1
4.116B5.543.10%501.231Kהפקת ייצור7
74.849M3.384.47%6.174Kתעשיות תהליכים1
3.895B4.492.02%249.197Kשירותי טכנולוגיה9
137.331M8.07-1.13%23.098Kמסחר קמעונאי1
421.407M0.840.29%180.177Kשירותי טכנולוגיה2
130.963M5.69-4.65%3.596Kפיננסי1
1.859B3.762.30%3.927Kפיננסי9
58.776M0.80%57.572Kשונות2
33.280B8.071.53%7.048Mפיננסי4
11.975B6.39-0.52%1.124Mתקשורת2
347.619M1.220.34%88.247Kהוֹבָלָה1
653.599M2.21-0.12%20.138Kשירותי הפצה2
1.070B0.843.31%21.169Kטכנולוגיית בריאות5
931.827M2.82-0.10%46.085Kשירותי פרסום7
62.954M3.764.72%5.670Kהפקת ייצור1
23.379B4.800.83%1.001Mפיננסי1
12.303M1.49%1.614Kהפקת ייצור1
34.405B1.832.17%693.413Kמינרלים אנרגיה1
108.085M3.35%4.892Kשירותים תעשייתיים1
47.660M2.961.12%50שרותים לצרכן1
110.112M0.48-0.15%119.737Kמינרלים שאינם אנרגיה2
2.005B3.473.25%139.806Kהוֹבָלָה1
3.359B0.951.74%106.119Kשירותי טכנולוגיה19
150.635M2.490.77%22.420Kשירותי פרסום2
12.271B3.432.29%190.754Kטכנולוגיית בריאות4
51.676M-0.81%92.835Kמינרלים שאינם אנרגיה2
2.990B4.70-0.77%18.880Kשרותים לצרכן6
22.808B4.222.82%1.245Mתעשיות תהליכים3
5.132B4.153.06%473.599Kפיננסי7
116.418M-1.67%701פיננסי1
696.110M5.79-0.21%37.411Kפיננסי1
123.164M0.17%16.942Kשרותים לצרכן1
524.892M1.722.11%20.800Kפיננסי1
214.079M0.265.90%53.369Kטכנולוגיה אלקטרונית4
844.944M3.511.06%58.960Kמסחר קמעונאי3
10.677B9.792.52%650.150Kמינרלים שאינם אנרגיה4
44.873B2.703.77%9.708Mטכנולוגיה אלקטרונית2
395.631M2.920.58%19.874Kתעשיות תהליכים3
1.211B5.110.68%41.149Kבני קיימא לצרכן1
11.888B3.841.34%2.732Mהפקת ייצור5
453.059M3.222.41%7.986Kשירותי הפצה4
7.425B4.42-3.16%588.208Kתקשורת1
טען עוד