מגזרי שוק המניות — ‎איסלנד‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
101.476B0.490.13%2.436M12
161.444B2.17-0.14%282.611K33
25.923B-2.05%1.513M11
28.315B1.61-3.61%36.350K11
830.661B5.550.47%1.977M79
311.326B-4.00%24.168K11
166.165B2.430.00%20.752K11
510.955B1.220.15%417.228K22
138.507B2.750.62%2.332M33
25.767B0.79%286.081K23
145.882B1.690.28%45.856M23
טען עוד